Cùng Chung Tay, Chúng Ta Có Thể Đảm Bảo Một Tương Lai Tươi Sáng Hơn!

Bằng cách thực hiện những hành động đơn giản mỗi ngày nhằm giảm lãng phí năng lượng, và bằng cách khuyến khích bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta cùng tham gia, chúng ta có thể đạt được các mục tiêu giảm lãng phí năng lượng tại San José. Hãy sử dụng trang này để lấy cảm hứng. Kiểm tra tin tức mới nhất về những diễn biến mới của chiến dịch, cập nhật trên Facebook và Twitter để biết được các doanh nghiệp khác đang làm và nhận được các lời khuyên và công cụ miễn phí trên trang Nguồn Thông Tin của chúng tôi.

 

Cùng chung tay, chúng ta có thể đảm bảo một tương lai tươi sáng hơn cho khu phố, thành phố và tiểu bang của chúng ta!

 

Hãy cam kết tham gia

HÃY HÀNH ĐỘNG!

Bất kể quý vị là người kinh doanh tự do, chủ một doanh nghiệp nhỏ hay thuộc một tập đoàn lớn, sự tham dự của quý vị có thể và sẽ tạo nên một sự khác biệt. Để giúp quý vị hiểu cần phải tham gia những gì, sau đây là khái quát ba bước cơ bản đầu tiên:

Bước 1

Hãy Cam Kết Tham Gia Step Up and Power Down
Vô cùng dễ dàng! Không tốn phí hay ràng buộc trách nhiệm khi đăng ký. Kế đó quý vị sẽ nhận được email xác nhận việc tham gia, và quý vị sẽ trên hành trình tiết kiệm năng lượng.

Hãy cam kết ngay

Bước 2

Một Nhân Viên Cố Vấn Năng Lượng Sẽ Liên Hệ Để Giúp Quý Vị
Hãy làm việc chung để tạo ra Kế Hoạch Hành Động về Năng Lượng của quý vị. Quý vị cần lời khuyên và công cụ miễn phí, sự khích lệ hay chỉ là những ý tưởng thật sự tuyệt vời phù hợp với doanh nghiệp của quý vị? Nhân Viên Cố Vấn Năng Lượng của quý vị sẽ chỉ quý vị đi đúng hướng và luôn có mặt giúp quý vị trong mỗi bước của hành trình.

Bước 3

Thực Hiện Kế Hoạch Hành Động về Năng Lượng của Quý Vị
Tận dụng tất cả các nguồn miễn phí và thú vị sẵn có cho quý vị, bắt đầu bằng cách tạo những thay đổi đơn giản và chúc mừng tiến bộ của thành phố cũng như của quý vị!

 

Quý vị sẽ tìm thấy thêm thông tin chi tiết trên các trang Cách Thức Hoạt Động và Nguồn Thông Tin.

Hành động của quý vị – hãy thực hiện bước đầu tiên.